БГБ 15.05.2024.

БИТОЛА  МК.  04.09.2023

ЗЛАТИБОР   20.05.2023.

БИТОЛА 19.04.2022.

ЧАЈЕТИНА  20.05.2020.

ЛАЗАРЕВАЦ 10.10.2019.

БЕОГРАД 18.06.2019.

МАГЛАЈ 13.03.2019.

НБС - 03.12.2018.

ЗВОРНИК - 19.11.2018.

НИШ -15.10.2018.

КИКИНДА - 10.10.2018.

ВРУЈЦИ30,31.05-1.06.2018.

ЧАЈЕТИНА 18-21.05.2018.

ВРШАЦ  01.03.2018.

 

 

НИШ

Дана 15. октобра 2018. у Народној библиотеци „Стеван Сремац” организован је семинар стручног усавршавања библиотекара „Хортикултурне е-библиотеке” сектора за библиотеке, архиве и музеје Интернет клуба. 


Предавачи су били: Мирко С. Марковић, библиотекар саветник, Весна Црнковић, виши библиотекар и  Драган Сајић, инж.

      
У целодневном раду полазници семинара су савладали основне теоријске појмове, уз излагања у симулираним условима тематских целина из реалног окружења и са предавачима разматрали концепте важне за остваривање предвиђених циљева планом и програмом стручне обуке.

Највише интересовања изазвало је on line коришћење доступних база ХОРТУИКУЛТУРЕ и интерактивна комунуикација са програмима и садржајима електронског часописа GARDEN.RS