БИТОЛА МК. 22.05.2024

ЧАЈЕТИНА 21-22.05.2024.

БГБ 15.05.2024.

БИТОЛА  МК.  04.09.2023

ЗЛАТИБОР   20.05.2023.

БИТОЛА 19.04.2022.

ЧАЈЕТИНА  20.05.2020.

ЛАЗАРЕВАЦ 10.10.2019.

БЕОГРАД 18.06.2019.

МАГЛАЈ 13.03.2019.

НБС - 03.12.2018.

ЗВОРНИК - 19.11.2018.

НИШ -15.10.2018.

КИКИНДА - 10.10.2018.

ВРУЈЦИ30,31.05-1.06.2018.

ЧАЈЕТИНА 18-21.05.2018.

ВРШАЦ  01.03.2018.

 

 

О пројекту

ХОРТИКУЛТУРНЕ Е - БИБЛИОТЕКЕ

Ауторски тим оснивача Интернет клуба -  Мирко С. Марковић, независни библиотекар саветник и Драган Р. Сајић, инж -  осмислио је програм - пројекат „ ХОРТИКУЛТУРНА е- БИБЛИОТЕКА“ и  on line акредитовао:

- у рангу - Green 4.0 - код Greenlibraries.org ,

- за програм сталног стручног усавршавања код Народне библиотеке Србије (за библиотечко-информациону делатност за 2018. годину.). 

Пројекту су до сада приступиле библиотеке: 

"Димитрије Туцовић", Лазаревац ,

 "Јован Поповић" Кикинда, (променом директора иступили 2021.)

"Љубиша Р.Ђенић" Чајетина,

"Библиотека Вршац

Народна библиотека Ковачица и 

Библиотека "Радован Никчевић" Јагодина  

(променом директора иступили 2019.)

 

Пројекат семинара и менторске инструктаже предвиђа  унапређење програмске понуде садржаја и сервиса у библиотекама уз повећање коришћења постојећих фондова. 

Тема:      Упознавање полазика са основама коришћења садржаја хортикултуре у раду библиотекама,  доступним  и електрониским ресурсима . Објашњење принципа примене стручне и приручне литературе и електронских база хортикултуре у библиотечком окружењу. Приказ примера најбоље праксе библиотека у свету, али добрих примера праксе код нас. 

 

Овај програм има за циљ упознавање библиотекара високошколских, јавних и свих других библиотека са могућностима да користећи само своју иновативност и маштовитост унапреде пословање своје установе и квалитет  услуга које пружа.

Такође, овај програм омиогућава и рационалније коришћење постојећег фонда књига из ове области који се већ налазе у библиотекама. 

Програм обухвата како презентацију основних теоријских појмова из поменутих области, тако доступних респозиторија, али  и практини део  током кога се методолошки напредним методама корисници упућују како да самостално разраде и обликују у пракси теоријске појмове са којима су се претходно упознали. 

ПРОГРАМИ и ОБУКЕ: 

ЛАЗАРЕВАЦ БЕОГРАД ВРШАЦ Бања ВРУЈЦИ КИКИНДА НИШ ЗВОРНИК НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ МАГЛАЈ, РАДОВИШ, БИТОЛА, ОХРИД