БИТОЛА МК. 22.05.2024

ЧАЈЕТИНА 21-22.05.2024.

БГБ 15.05.2024.

БИТОЛА  МК.  04.09.2023

ЗЛАТИБОР   20.05.2023.

БИТОЛА 19.04.2022.

ЧАЈЕТИНА  20.05.2020.

ЛАЗАРЕВАЦ 10.10.2019.

БЕОГРАД 18.06.2019.

МАГЛАЈ 13.03.2019.

НБС - 03.12.2018.

ЗВОРНИК - 19.11.2018.

НИШ -15.10.2018.

КИКИНДА - 10.10.2018.

ВРУЈЦИ30,31.05-1.06.2018.

ЧАЈЕТИНА 18-21.05.2018.

ВРШАЦ  01.03.2018.

 

 

СРЕДБА НА ХОРТИКУЛТУРНИ БИБЛИОТЕКИ

Следејќи ги иновативните и креативните програми во регионот и светот НУУБ Св.“Климент Охридски”- Битола, стана дел од мрежата на хортикултурни библиотеки на регионот и заедно со други библиотеки од Македонија стана носител на активности во нашата држава. Концептот се состои во запознавање, користење и практична апликација на знаења и литература од областа на ботаника и подигање на свест за урбано живеење во склад со природата.

  

Како дел од промоција на Проектот - „Хортикултурни библиотеки“ библиотекарите учествуваа во оплеменување на просторот наменет за корисниците на библиотека, особено во Дневната соба, проект кој наиде на пофалби од граѓаните на Битола. Библиотекарите од цела држава на 22. мај, Денот на биодиверзитетот ќе учествуваат во презентирањето на содржините значајни за развој на библиотечното работење преку апликативните програми важни за заедницата.

За сите дополнителни информации во врска со средбата обратете се на контакт лица: Ирена Колевска - 076 766 202 и Јелена Петровска – 070 565 630