БГБ 15.05.2024.

БИТОЛА  МК.  04.09.2023

ЗЛАТИБОР   20.05.2023.

БИТОЛА 19.04.2022.

ЧАЈЕТИНА  20.05.2020.

ЛАЗАРЕВАЦ 10.10.2019.

БЕОГРАД 18.06.2019.

МАГЛАЈ 13.03.2019.

НБС - 03.12.2018.

ЗВОРНИК - 19.11.2018.

НИШ -15.10.2018.

КИКИНДА - 10.10.2018.

ВРУЈЦИ30,31.05-1.06.2018.

ЧАЈЕТИНА 18-21.05.2018.

ВРШАЦ  01.03.2018.

 

 

ОБУКЕ, СЕМИНАРИ и ПРЕДАВАЊА

На Универзитету у Београду, хортикултура постоји као предмет изучавања на два факулета, на Шумарском и Пољопривредном. На Шумарском факултету проучава се орнаментална (пејзажна) хортикултура заједно са пејзажном архитектуром (Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру основан је 1960. године), а на Пољопривредном  је то утилитарна хортикултура.

ПРОГРАМИ и ОБУКЕ:

БАЊА ВРУЈЦИЛАЗАРЕВАЦ БЕОГРАД ВРШАЦ КИКИНДА, НИШ, ЗВОРНИК, МАГЛАЈ,ЧАЈЕТИНА

е - ХИРТИКУЛТУРНЕ БИБЛИОТЕКЕ ( пројекат Интерне клуба) имају свој програм обуке, проучавања и  активне свесаджаје  имплеменације ХОРТИКУЛТУРЕ.

Програм се састоји од интерактивних предавања у оквиру којих се обрађују следеће теме:

a.      Зашто релација холтикултура и библиотеке, са постављањем практичних дублета.

b.      Дефинција основних појмова  у оквирима примењене хортикултуре.

c.       Примери библиотека са развијеним садржајима из ове области од Smithsonian Libraries Botany and Horticulture Library Washington DC до библиотеке у Багрдану (Србија)  и  друштвених мрежа (EBHL- European Botanical  and Horticultural Libraries Group )

d.      Основи за поставку претрага садржаја и база на сајту www.hortikulturna.biblioteka.org.rs

e.       Могућности за примену елемената из домена хортилуртире у раду народних (јавних) библиотека.

f.        Техника примене анимационих програма са садржајима  из домена хортилуртире  у три корака.

g.      Хортикултура и маркетинг библиотека.

h.      Библиотечке услуге које подржавају садржаје активности из домена хортилуртире :

i.        Примери и искуства доступности и коришћења литрературе која обрађује хортикултурне садржаје.  

2017.                                                                                     2018.                                                                                    

   

2019.